Prawnicy w Regionie - skorzystaj z naszej wyszukiwarki - posiadamy dane ponad 70 tyś. podmiotów z branży prawnej

Wpisz minimum 3 znaki. Wyszukiwarka zwraca maksymalnie 25 wyników dla jednego zapytania.


Profile wyróżnione

Brak wyróżnionych profili w systemie

Baza wiedzy
Pojazd po kolizji drogowej - naprawiać czy nie ?

We wcześniejszych artykułach starałem się przedstawić problematykę związaną ze wszystkimi czynnościami jakie musi wykonać poszkodowany- od zachowania się na miejscu kolizji, poprzez zgłoszenie szkody, jej właściwe oszacowanie i uzyskanie przynajmniej zaliczki na rozpoczęcie naprawy.

Skala problemów, jakie pojawiają się w całym procesie odszkodowawczym powoduje, że wiele osób nie wie jak i gdzie zgłosić się ze swoimi problemami- nie wie jak i gdzie uzyskać radę i pomoc. Z mojej praktyki wiem, że pomocy tej oczekuje się również od tego, który sprzedał polisę- na polisie najczęściej jest numer telefonu do agenta ubezpieczeniowego lub brokera.

Poradnik techniczny agenta ubezpieczeniowego

Pierwszą osobą - przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej, która ma styczność z osobą chcącą ubezpieczyć pojazd jest agent ubezpieczeniowy lub broker (poza oczywiście firmami prowadzącymi ubezpieczenia „na telefon”- direct).


To od jego umiejętności przekazania wiadomości o ubezpieczycielu- jego atrakcyjności na rynku i „przyjazności” dla klienta zależy w głównej mierze kto i gdzie się ubezpiecza- ile zarobi ubezpieczyciel i ile dostanie z tego prowizji agent.

Szacowanie szkody

Najwięcej problemów poszkodowanym sprawia uwierzenie, że wyliczona przez ubezpieczyciela kwota odszkodowania jest tą kwotą, za którą można rzeczywiście naprawić pojazd. Proszę zwrócić uwagę, że używam słów: „naprawić pojazd” a nie „naprawić szkodę”.

Ustalanie wartości pojazdu do jego ubezpieczenia

Wycena wartości pojazdu do jego ubezpieczenia jest często powodem nieporozumień i kłopotów przy likwidacji szkody- głównie przy szkodach z tytułu auto - casco.

Ponieważ to agent jest najczęściej pierwszą osobą, która ustala tę wartość, od jego wiedzy i profesjonalizmu zależy czy klient będzie miał pretensje do ubezpieczyciela (bo klient uważa, że to agent jest pracownikiem ubezpieczyciela- reprezentuje go) o sposób ustalania odszkodowania przy którym taka wycena ma znaczenie.

Zasada domniemania niewinności

Leżące u podstaw polskiego procesu karnego domniemanie niewinności podlega niezwykle silnej ochronie na podstawie aktów prawnych najwyższego rzędu t.j. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej( art. 42 ust.3) oraz ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ( art. 6 § 2). Bez ścisłego przestrzegania tego domniemania nie może być mowy o rzetelnym procesie karnym, zgodnym z obowiązującymi standardami, zagwarantowanymi w art. 6 par.1 Konwencji.
Na czym w szczególności polegać powinno respektowanie tej zasady w praktyce stosowania prawa i kiedy może dojść do jej naruszenia wyjaśnił Europejski Trybunał Praw Człowieka w ważnym wyroku z dnia 06.02.2007 r. rozpoznający skargę Grzegorza G. przeciwko Polsce (skarga nr 14348/02) .

Zgłoszenie szkody

W poprzednim artykule zwracałem uwagę na to kim jest dla potencjalnego ubezpieczonego agent ubezpieczeniowy- jest on reprezentantem ubezpieczyciela, tym który pierwszy przychodzi na myśl poszkodowanemu (zakładając, że szkoda jakiej uległ jest jego pierwszą szkodą w życiu), tym który w ocenie takiego poszkodowanego powinien wiedzieć co robić w takiej sytuacji. Dlatego tak istotna jest wiedza agenta ubezpieczeniowego w zakresie likwidacji szkody, przynajmniej w jej początkowym etapie- dobre podstawy to dobry wynik końcowy.


Na tej stronie używamy ciasteczek, aby lepiej działała. Korzystając z niej wyrażasz na to zgodę. Więcej tutaj.
akceptuję